Radmila Dorazilová soukromá porodní asistentka

Všechny mé informace, rady a péče vychází z dlouholeté praxe na všech úsecích péče o ženu a dítě. Pracovala jsem postupně na lůžkovém oddělení, na porodním sále, v gynekologické ordinaci a navštěvovala maminky s dětmi po porodu.

Praxe

Pěči o maminky a děti se věnuji od roku 1994, od kdy mám vlastní soukromou praxi. Navíc od roku 1997 provozuji centrum „Radmila pro ženu a dítě“, ve kterém se snažím budovat atmosféru klidu a pohody pro maminky, tatínky a jejich děti.

 • vedu skupinové kurzy a cvičení pro těhotné ženy, navíc poskytuji těhotným ženám individuální konzultace.
 • některé ženy doprovázím k porodu v porodnici ve Zlíně případně v Uherském Hradišti.
 • asistovala jsem i u několika „domácích“ porodů na Zlínsku nebo při své stáži v Holandsku (běžně však tuto péči neposkytuji, protože v ČR nejsou legislativně dořešeny podmínky)
 • navštěvuji matky s novorozenci v šestinedělí a poskytuji ženám po porodu individuální konzultace především v otázkách kojení.
 • vedu také „baby masáže“ pro maminky s dětmi od 6 týdnů do 3 měsíců.

Ve své databázi mám cca 8 tisíc žen a dětí, o které jsem pečovala. Měla jsem možnost seznámit se s jejich představami v těhotenství i s jejich zkušenostmi po porodu. To je pro mou praxi velkou výhodou.

Vedu praktická cvičení a externě přednáším komunitní péči v porodním asistenci na Univerzitě Palackého v Olomouci, Masarykově univerzitě v Brně, Univerzitě T.Bati ve Zlíně i na dalších vysokých školách.

Celý svůj profesní život se věnuji péči o maminky s dětmi. Nasbírala jsem za léta mnohé cenné zkušenosti z nichž každá formovala moje názory a posunula mě dále. Svou profesi beru jako od začátku jako poslání a dodnes se na mém postoji nic nezměnilo.

Radmila Dorazilová privátní porodní asistentka ve Zlíně

„Jsem tělem a duší hrdá porodní asistentka“

 

Vzdělání

Vstupní vzdělání pro výkon povolání porodní asistentky jsem získala absolvováním :

 • všeobecné střední vzdělání na Gymnáziu v Kyjově
 • nástavbové studium - odborné vzdělání v oboru ženská sestra na Střední zdravotnické škole ve Zlíně
 • bakalářské vysokoškolské vzdělání v oboru porodní asistentka na Univerzitě Palackého v Olomouci
 • nyní pokračuji v magisterském studiu na Univerzitě v Ružomberku

V roce 2005 jsem získala osvědčení Ministerstva zdravotnictví ČR k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru porodní asistentka.

Celoživotní vzdělávání k prohloubení znalostí a dovedností a oprávnění pro některé navazující činnosti jsem získala absolvováním :

 • kurz „Psychologie těhotenství a nové formy přípravy k porodu“
 • kurz „Rehabilitační ošetřovatelství pro porodní asistentky“ IDVPZ Brno
 • kurz „Zásady správné výživy dětí do 1 roku věku“ IDVPZ Brno
 • kurz „Prenatální psychologie“ IDVPZ Brno
 • kurz „Péče o novorozence“ IDVPZ Brno
 • kurz „Komunikace v práci s klienty“
 • kurz „Svalové dno pánevní“
 • výcvik pro lektorky „Přípravy k porodu a rodičovství“ s garancí Německé společnosti GfG
 • cyklus seminářů a kurzů pro porodní asistentky s německou lektorkou Barbarou Kosfeld
 • kurz „Masáže dětí a kojenců“
 • kurz „Cvičení dětí od narození do 3 let“
 • cyklus seminářů „Homeopatická terapie v každodenní praxi zdravotníka“ s garancí Homeopatické lékařské asociace
 • kurz „Didaktika - mentor klinické praxe“ na Univerzitě Palackého v Olomouci.
 • aktivní a pasivní účast na řadě dalších odborných kurzů, seminářů a konferencí v České a Slovenské republice
 • odborné stáže v Holandsku, Anglii, Dánsku-Švédsku-Norsku, Rakousku a Německu
 • publikační činnost ve Zdravotnických novinách, v časopisech Sestra a Porodní asistentka, i v dalších sdělovacích prostředcích